WERKWIJZE 2023-05-23T21:00:06+01:00

WERKWIJZE

Ik onderzoek samen met ouders en kinderen waar in jullie gezin “de schoen wringt” en vooral waar “winst te behalen” is. Ik streef ernaar dat u na twee sessies een antwoord op deze vraag heeft en weet waar u mee kunt oefenen. De meeste gezinnen merken na nogmaals twee sessies dat er een verandering in gang gezet is. Na nogmaals twee sessies -die gebruikt worden om ontstane inzichten te bestendigen- kan mijn hulp meestal  beëindigd worden en kunt u zelf verder.

THERAPIE AAN HUIS
Over het algemeen voelen zowel kinderen als ouders zich thuis meer op hun gemak dan in een voor hen onbekende therapieruimte. Mijn ervaring is dat hierdoor sneller het “normale” gedrag zichtbaar wordt, waardoor u vaak beter en ook sneller geholpen kunt worden. Daarom bied ik gezinstherapie bij u thuis aan.

Ik ben gewend om zeker de eerste sessies met alle gezinsleden tegelijk te werken om zo een goed beeld te krijgen van hoe u met elkaar omgaat. Het helpt om sneller zicht te krijgen op de mogelijkheden tot verandering. De eerste drie sessies vinden wekelijks plaats.

Aan het einde van de therapie zult u weten wat de krachten en kwetsbaarheden van uw gezin zijn en waar u op moet letten als er in de toekomst weer zorgen of problemen mochten ontstaan. Het is mogelijk dat u enige tijd na het afsluiten van de hulp gebruik maakt van enkele “opfrissessies”


TWEE WERKVORMEN
Bij gezinnen met kinderen vanaf de geboorte tot ongeveer 7 jaar maken we – naast gesprekken en spel – meestal gebruik  van video-opnames van de communicatie in uw gezin.  Bekijk video-feedback voor meer informatie over het gebruik van video in therapie.

Bij gezinnen met kinderen vanaf 6 à 7 jaar zal ik een uitgebreide test (een gezinssysteemtest) afnemen. Het is nodig dat daarbij alle gezinsleden vanaf 6 jaar aanwezig zijn. Tijdens de afname van de test zult u al ideeën krijgen over wat in uw gezin kan helpen.

Beide werkvormen bieden kansen tot veranderingen uit vaak onverwachte hoek.

Mocht een andere aanpak beter passen dan is dat vanzelfsprekend bespreekbaar.


DOSSIER
Ik maak van elk gezin dat bij mij in therapie is een dossier aan. Bij de laatste bijeenkomst kunt een verslag met conclusie en advies ontvangen. Ik houd mij aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO).


PRIVACY en GEHEIMHOUDING
Alles wat tijdens de sessies besproken wordt tussen u, uw kinderen en mij is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor toestemming geeft. Zie verder:  Uw privacy


KLACHTENREGELING

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door mij, of de rekening. Heeft u vragen of klachten, laat het mij dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u contact opnemen met de Klachten- en Geschillencommissie P3NL*.

* P3NL: Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.
Klachten-en Geschillenregeling
Postbus 8003 – 3503RA Utrecht
Geschillenregeling@p3nl.nl