WELKOM 2023-11-04T15:50:04+01:00

Bent u op zoek naar een geschikte gezinstherapeut? Gezinstherapie Nijmegen biedt gezinstherapie bij u thuis.

jan

Mijn naam is Jan van Treeck. Ik heb drie kinderen waarvan er twee op kamers wonen. In mijn jonge jaren heb ik als electronicus op een onderzoekafdeling  gewerkt. Interessant werk, maar ik wilde meer met mensen werken. Ik heb me omgeschoold en heb achtereenvolgens in de crisishulpverlening en de volwassenenzorg gewerkt. Sinds 1998 werk ik met veel voldoening in de jeugdhulpverlening. Naast deze part-time baan werk ik in mijn eigen praktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in therapie aan gezinnen. Zinvol werk wat ik met volle overtuiging doe.

U kunt bij mij terecht als u zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind(eren) en daar samen met uw gezinsleden aan wil werken.  Ook als u merkt dat een of meerdere gezinsleden belemmerd worden in hun ontwikkeling of als u ondanks uw inspanningen ontevreden blijft  over de sfeer in uw gezin.

 

Voorbeelden van problematieken waarvoor u bij mij terecht kan:

 • Onvoldoende zicht op wat er in  uw kind omgaat of wat uw kind nodig heeft.
 • Kinderen die langere tijd slecht gehoorzamen.
 • Onenigheid tussen u en uw partner over de juiste benadering van uw kind(eren).
 • Langdurige ontevredenheid over de sfeer in uw gezin.
 • Als u het gevoel heeft dat u met lege handen staat bij een volgende ontwikkelingsfase (bijv. de pubertijd) van uw kind.
 • Moeilijkheden met zogeheten nieuw samengestelde gezinnen.
 • Als u merkt of denkt dat uw eigen problematiek de ontwikkeling van uw kinderen belemmert.
 • Als één van uw gezinsleden op een wachtlijst staat voor individuele behandeling en u wilt tijdens de wachtlijst periode gezinsgerichte hulp aan huis.
 • Gedragsproblemen met baby’s, kinderen en pubers.
 • Moeilijkheden in de omgang met kinderen met een diagnose. (Bijv. met kinderen met  heel druk gedrag; agressief-, star- of teruggetrokken gedrag)

 

KWALITEIT

Kennis en vaardigheden worden middels opleiding, cursussen en lidmaatschappen en toetsing door diverse beroepsverenigingen verdiept.

Ik ben lid van diverse beroepsverenigingen. De belangrijkste zijn:

 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en  Gezinstherapie NVRG.
 • Stichting kwaliteitsregister Jeugd SKJ.

Voor deze verenigingen gelden eisen m.b.t. lidmaatschap en blijvende toetsing van kwaliteit.

 

Wilt u meer weten over mijn werkwijze: Lees dan verder onder het tabblad  WERKWIJZE